Lund

Ordförande har ordet

Trevligt att du intresserar dig för Norden och nordiskt samarbete, det gör vi också!

Föreningslivet är beroende av medlemskap och frivilliga krafter. Utan alla aktiva medlemmar, alla förtroendevalda, alla stödjande medlemmar skulle föreningslivet inte finnas. För varje insats du gör är också en insats för de värden som det nordiska samarbetet står för – tillit, öppenhet, tolerans, inkludering, jämställdhet, jämlikhet, frihet under ansvar, fred och demokrati.

Norden finns runtomkring oss, men vi tänker inte på det. Det vill Föreningen Norden göra någonting åt.

Många upplever att Norden och nordiskt samarbete blev lite passé när Sverige och Finland valde att bli medlemmar i EU. Det ligger nog en hel del i detta, åtminstone om man ser till det officiella nordiska samarbetet på regeringsnivå. Däremot så har det mellanfolkliga samarbetet i Norden alltid funnits kvar, om än lite osynligt. Ett av de dilemman som det nordiska samarbetet har att handskas med är medias inneboende logik – att bara skriva och tala om sådant som är konfliktfyllt. Nordiskt samarbete är sällan konfliktfyllt.

Utanför Norden uppmärksammas Norden däremot. Man avundas vår stabila ekonomi, våra välfungerande samhällen, vår fredliga samexistens och vårt folkligt förankrade och tillitsfulla samarbete på alla nivåer. Det är nog detta sistnämnda som är det mest unika med det nordiska samarbetet. Vi litar på varandra.

Det finns nordiskt samarbete på i stort sett alla områden, och i stort sett alla föreningar och företag har nordiska överbyggnader eller samarbetsorgan. Vi tänker bara inte på det. Norden är överallt runt oss, men vi ser det inte för vi tar det för givet. Det finns dock en fara i det nordiskas osynlighet. Det man inte ser eller tänker på kan komma att försummas, och om det nordiska försummas så börjar vi obönhörligen att glida ifrån varandra. Då blir Norden någonting främmande och vi slutar att se det som något självklart att studera eller arbeta i en annan del av Norden, och på sikt slutar vi kanske att förstå eller lita på varandra. Dit vill vi inte komma. Det är därför viktigt att så många som möjligt får bekanta sig med Norden, nordens språk, få vänner i Norden, kanske bli förälskad i en annan nordbo, och att på alla tänkbara sätt få uppleva och lära mer om Norden.

Vi ideellt engagerade personer i Föreningen Norden i Lund vill att alla som bor i Lund ska kunna få möjligheten att bekanta sig med Norden på olika sätt, oavsett om man är student, förvärvsarbetande eller pensionär.

Låt oss tillsammans bidra till att det nordiska blir mer synligt här i Lund!