Lund

Ordförande har ordet

Trevligt att du intresserar dig för Norden och nordiskt samarbete, det gör vi också!

Pandemins konsekvenser för det nordiska samarbetet är många och de kommer att debatteras under lång tid framöver. Föreningen Norden står stadigt i sin historiska roll för att utveckla och fördjupa det nordiska samarbetet.

Arbetet under hela år 2020 har försvårats av den pågående pandemin med inställda arrangemang både under våren och hösten. Trots svårigheterna fortsatte programverksamheten. En stadsvandring och en guidning i Botaniska trädgården ersatte de inställda programmen.

I spåren av pandemin är det dags att vi engagerar oss för det framtida nordiska samarbetet och tillsammans kommer vi att gå stärkta ur krisen.

Det kommande årets verksamhet blir något mindre omfattande än tidigare år, men vi hoppas att pandemin gradvis avtar och att vi ska kunna bjuda på spännande nyheter framför allt under hösten. Under våren kommer vi att senarelägga vårt årsmöte till den 15 april. Vi hoppas att vi då kan ha ett fysiskt möte. Ni kommer att få mer information om årsmötet på vår hemsida och via nyhetsbrev.

Vi vill gärna hålla kontakten med dig som medlem via mejl. På så sätt kan vi snabbt nå dig med information om vår verksamhet. För att vi ska nå så många som möjligt vill vi att ni som inte fått våra nyhetsbrev meddelar oss era mejladresser och eventuella ändringar till [email protected]

Om du saknar något i våra program eller har idéer eller förslag till förbättringar, tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen!

Låt oss tillsammans bidra till att det nordiska blir mer synligt här i Lund!

Föreningen Norden i Lund
Lars Petersson
Ordförande