Lund

Program våren 2021

 

Det kommande årets verksamhet blir något mindre omfattande än tidigare år, men vi hoppas att pandemin gradvis avtar och att vi ska kunna bjuda på spännande nyheter framför allt under hösten. Under våren kommer vi att senarelägga vårt årsmöte till den 15 april. Vi hoppas att vi då kan ha ett fysiskt möte. Ni kommer att få mer information om årsmötet här på vår hemsida och via nyhetsbrev.