Lund

Vänorter

Föreningen Norden i Lund har vänorter i alla de nordiska länderna.

Föreningen Norden i Viborg, Danmark
www.foreningen-norden.dk
[email protected]

Föreningen Norden i Hamar, Norge
www.norden.no
[email protected]

Föreningen Norden i Borgå, Finland
www.pohjola-norden.fi
[email protected] , [email protected]

Föreningen Norden i Dalvik, Island
www.norden.is
[email protected]

Vänortsutbyten äger rum vartannat år enligt schemat

Lund – Viborg- Borgå – Dalvik – Hamar